Odczytywanie wskazań wodomierza

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym.

Cyfry w kolorze czerwonym oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne metra sześciennego. Dokonując odczytu podajemy wyłącznie cyfry z czarnych pól.

Przykłady wskazań wodomierzy:

 

Wskazanie wodomierza 1485 m3

Wskazanie wodomierza 19 m3

 

 

 


 

WAŻNE!
Wskazanie wodomierza przekazane przez Odbiorcę Usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.