Telefon

+48 278 57 11

Adres e-mail

zgkimstawiski@wp.pl

Woda przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu w Karwowie.

Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (doc02659820230717093744.pdf)Informacja

Komunikat warunkowej przydatności wody do spożycia-wodociąg Karwowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w badaniach wody z wodociągu w Karwowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli poniżej 3 jednostek w 100 ml wody.

W badanej wodzie wykluczono obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach informuje, że w związku z przyłączeniem odcinka wodociągu w miejscowości Barżykowo w dniu 24.05.2023 roku w godz. 9.00-12.00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Skoda Mała oraz Barżykowo. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo!

Są takie wydarzenia w historii naszego kraju, które w szczególny sposób łączą wszystkich Polaków. Do nich należy Konstytucja 3 Maja. Jest ona wspaniałym dowodem na mądrość naszych przodków. 232 lata temu stworzyli oni nowoczesną ustawę zasadniczą, stawiającą Polskę w gronie najbardziej światłych państw Europy i Świata.

Piękny był obraz Majowej Jutrzenki, która zajaśniała Polakom w 1791 roku. Jej blask trwał jednak kilkanaście miesięcy. Unicestwiły ją – spisek magnacki znany jako konfederacja targowicka oraz zbrojna interwencja carskiej Rosji. Skutkiem klęski sił patriotycznych był II rozbiór Polski, a po kolejnym, III rozbiorze w 1795 roku, nasz kraj na wiele lat oplotły kajdany zaborczej niewoli.

Obecnie, żyjąc w wolnym, suwerennym i niepodległym państwie, z dumą obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Jest to również doniosła chwila, gdy różniąc się na co dzień oraz mając inne poglądy na wiele spraw, w tym dniu jesteśmy zespoleni w naszym patriotyźmie. Jego wartość jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji międzynarodowej, spowodowanej rosyjską agresją na Ukrainę.

Konflikt wojenny na Ukrainie, którego obecnie doświadczamy jest także przykładem jak ważne jest kształtowanie architektury pokoju. Tak postępują wszystkie narody, które w demokratyczny sposób budują wspólny europejski dom i chcą żyć w nim we wzajemnym szacunku.

Tak czynimy również w Podlaskiem, w naszym regionalnym domu, gdzie zgodną wspólnotę tworzą różne narody, kultury i religie, spełniając ponadczasowe idee zawarte w Konstytucji 3 Maja.

Życzę Państwu radosnych obchodów 3-majowego święta.

Z wyrazami szacunku,
Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Planowane wyłączenie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach informuje, że w związku z planowanym przeglądem urządzeń ciśnieniowych na Stacji Uzdatniania Wody w Stawiskach  w dniu 26.04.2023 r. od godziny 9:00 do godziny 12:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Włączeniem zostaną objęte miejscowości: Stawiski (bez ulicy Smolniki) oraz Chmielewo.

Za utrudnienia przepraszamy.