Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna
do umów cywilno - prawnych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski.
 2. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pisząc na adres pocztowy Zakładu, najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia w celu:
 4. zawarcia umowy i jej wykonywania,
 5. wykonywania obowiązku prawnego i zapewnienia zgodności z przepisami prawa,
 6. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Zakładu.
 7. Zakład będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
 8. imię i nazwisko,
 9. numer PESEL,
 10. adres zamieszkania.
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych zachowując należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 13. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 14. treści danych,
 15. sprostowania danych,
 16. usunięcia danych,
 17. ograniczenia przetwarzania danych,
 18. przenoszenia danych,
 19. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 20. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 21. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 22. Pani/Pana dane osobowe zostały podane dobrowolnie w trakcie zawierania umowy, niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i jej wykonanie.
 23. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.