Awarie

Zasady zgłaszania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych.

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  (brak wody, wyciek, przeciek, niedrożność sieci kanalizacyjnej) fakt ten należy zgłosić podając:

  • adres,
  • krótki opis miejsca awarii,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 awarie należy zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  przy ul. Polowej 21  lub telefonicznie pod numerami:

  • Tel. 86 278 57 11
  • Tel. 86 278 54 11
  • Tel. 696 450 126

Po godzinie 1500 oraz w dni wolne i święta zgłoszenia można dokonać pod numerami telefonów:

  • Tel. 696 450 126 
  • Tel. 600 995 946 

Zgłaszanie awarii możliwe jest również poprzez aplikację LUPE.