Taryfa i cenniki

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ważna od dnia 21 maja 2020 r. do 20 maja 2021 r. :

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Gospodarstwa domowe

Podmioty gospodarcze

I. WODA

1. Cena wody (zł za 1m3)

2,65

2,65

2. Opłata abonamentowa (zł/m-c):

2a. Odbiorcy rozliczani wg odczytu
z wodomierzy

6,80

6,80

2b. Odbiorcy rozliczani ryczałtowo

2,01

2,01

II. ŚCIEKI DOPŁYWOWE

1. Cena za 1m3 ścieków (zł za 1m3)

4,73

4,73

 

 

 

III. ŚCIEKI DOWOŻONE

1. Cena za 1m3 ścieków (zł za 1m3)

4,73

4,73

Uwaga: wszystkie stawki podane w taryfie są wartościami brutto.            

 

 

CENNIK USŁUG POZOSTAŁYCH

Cennik usług pozostałych

 

Cena netto

Czyszczenie kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym

 

80,14 zł /h

Równiarka drogowa

 

139,09 zł/h

Ciągnik C-360

 

101,43 zł/h

Ciągnik CASE PUMA

 

 124,05 zł/h