Taryfa i cenniki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach informuje, że od dnia 23 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Stawiski obowiązują następujące ceny wody i ścieków:

Cena za dostawę wody

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – dostawa wody – cena w zł/ m3

2,75

2,97

2.

Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza – opłata abonamentowa – stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc

6,98

7,54

3.

Odbiorcy rozliczani na podstawie norm – opłata abonamentowa – stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc

1,86

2,01

 

Cena za odprowadzanie ścieków

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – za odprowadzone ścieki – cena w zł/ m3

4,44

4,80

 

Powyższe ceny obowiązują od dnia 23.06.2021 r.  do dnia 22.06.2022 r.  zgodnie z decyzją z dnia 28.05.2021 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora RZGW w Białymstoku  zatwierdzającą taryfy – ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stawiski na okres trzech lat.

 

 

CENNIK USŁUG POZOSTAŁYCH

Cennik usług pozostałych

 

Cena netto

Czyszczenie kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym

 

80,14 zł /h

Równiarka drogowa

 

139,09 zł/h

Ciągnik C-360

 

101,43 zł/h

Ciągnik CASE PUMA

 

 124,05 zł/h