Taryfa i cenniki

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach informuje, że od dnia 23 czerwca 2023 r. na terenie Gminy Stawiski obowiązują następujące ceny wody i ścieków:

Cena za dostawę wody

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – dostawa wody – cena w zł/ m3

2,73

2,95

2.

Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza – opłata abonamentowa – stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc

7,53

8,13

3.

Odbiorcy rozliczani na podstawie norm – opłata abonamentowa – stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc

1,91

2,06

 

Cena za odprowadzanie ścieków

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – za odprowadzone ścieki – cena w zł/ m3

4,41

4,76

 

Powyższe ceny obowiązują od dnia 23.06.2023 r.  do dnia 22.06.2024 r.  zgodnie z decyzją z dnia 28.05.2021 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora RZGW w Białymstoku  zatwierdzającą taryfy – ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stawiski na okres trzech lat.

 

 

CENNIK USŁUG POZOSTAŁYCH

Cennik usług pozostałych

 

Cena netto

Czyszczenie kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym

 

220,55 zł /h

Równiarka drogowa

 

196,85 zł/h

Ciągnik C-360

 

124,33 zł/h

Ciągnik CASE PUMA

 

 178,12 zł/h

Koparka JCB

105,16 zł/h